Ben je op zoek naar een mediator in Rotterdam omdat jij een conflict hebt met jouw werk, partner of familie? Samen met de mediators uit ons netwerk kan jij het conflict oplossen en op een constructieve manier alles oplossen. Via ons kom je in contact met meerdere mediators uit jouw omgeving. Vul het contactformulier in en vraag eenvoudig en snel de prijzen van meerdere mediator uit jouw omgeving aan!

“Er zijn geen problemen, er zijn mensen”

Het wordt wel eens gekscherend gezegd. We willen alles in regels vangen en beheersbaar houden, maar in communicatie kan er van alles gebeuren en van alles mis gaan. De invloed van een conflict op betrokkenen is groot. Als standpunten verharden en er van een goede communicatie geen sprake meer is, gaat er veel kostbare energie door verloren. Het kan zijn dat jij tot het inzicht komt dat je dit niet wilt. Je wilt niet wachten tot de hakken nog verder in het zand staan en de rechter misschien wel voor jou de over de uitkomst van het conflict moet beslissen.

mediator Rotterdam
mediation Rotterdam
arbeidsconflict Rotterdam

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Constructief en oplossingsgericht het conflict oplossen

Dan is het tijd om het probleem op te lossen. Liefst zo snel mogelijk. De sfeer wordt er niet beter op en dat maakt het zicht op een uitweg steeds slechter. Jij kunt jouw energie positief gaan inzetten door het conflict in Rotterdam op een constructieve en oplossingsgerichte manier aan te gaan pakken.

Schakel een mediator uit Rotterdam in als je:
 • vastgelopen bent in de communicatie
 • zorgvuldig met de zaken om wilt gaan
 • in een andere relatie tot elkaar wilt kunnen staan
 • op waardige wijze afscheid wilt nemen
 • elkaar niet wilt beschadigen
en als:
 • jij er echt uit wilt komen
 • op een positieve, actieve manier
 • zonder verliezers
 • zonder dat anderen voor jou beslissen;
 • jij het conflict op een creatieve manier wilt oplossen

Wat doet een mediator?

De grootste kwaliteit van mediators uit ons netwerk is mensen bewust maken van hun gevoelens, belangen, wensen en ideeën. Men zet in wat nodig is om te komen tot nieuwe mogelijkheden voor een gezamenlijke oplossing. Belangrijk hierbij is dat cliënten meer open kunnen zijn, waardoor hun kant van het verhaal compleet tot zijn recht kan komen. Met dit uitgangspunt kan de schade door een conflict voor de cliënt zoveel mogelijk beperkt worden; men kan hierbij denken aan financiële schade, schade aan de relatie of persoonlijk zeer. Door de kern van het probleem bloot te leggen voorkom je escalatie en kan een negatieve spiraal doorbroken worden. Hierdoor kan een opening ontstaan naar een toekomstgerichte, positieve benadering van elkaar.

Een mediator uit Rotterdam wil graag een steentje bijdragen aan een betere communicatie in het algemeen en heeft naast haar idealisme ook een gezonde dosis realiteitsbesef. Als mediators in conflicten kunnen helpen een positieve impuls te geven, werkt dat in het groot door en zal dat uiteindelijk bijdragen aan een beter leefklimaat. Goed functionerende schakels maken tenslotte een beter geheel.

Wanneer is mediation zinvol?

Een mediator uit Rotterdam kan je inschakelen bij conflicten in de zakelijke sfeer. Denk daarbij aan problemen rond claims en overeenkomsten, organisatieveranderingen of bij ziekteverzuim en re-integratie. Daarnaast kan je een mediator benaderen bij problemen in de privé-sfeer zoals echtscheiding, regeling van omgang met kinderen, relatieconflicten en burenruzie.

Hoe kies je een mediator?

Mediation kan alleen nuttig zijn wanneer elke partij de motivatie heeft om samen het conflict op te lossen en beide participanten de bevoegdheid hebben en nemen om besluiten te maken. Alleen wanneer deze twee voorwaarden kunnen worden afgevinkt dan kan je een mediator uit de omgeving van Rotterdam, toegespitst op het geschil, aanstellen tot mediator. Wanneer je na de offerteaanvraag de prijzen hebt vergeleken is het verstandig om jouw eigen gevoel per mediator te bekijken. Surf naar de website van de desbetreffende mediator en bekijk deze zorgvuldig. Bekijk eventueel of er ook reviews van eerdere klanten online aanwezig zijn. Tot slot raden wij aan om altijd in zee te gaan met een mediator die zich aangesloten heeft bij de Mediatorsfederatie Nederland. In de video krijg je via een grappige animatievideo een goede indruk van hoe mediators in de loop der tijd steeds belangrijker zijn geworden in onze samenleving.

Voordelen van mediation

Kenmerken voor mediation zijn: deskundige, onpartijdige en onafhankelijke begeleiding door een mediator uit Rotterdam. Geen zoektocht naar een schuldige of een winnaar, maar een streven naar winst voor beiden, alleen al doordat de relatie hersteld of verbeterd wordt. Een vrijwillig proces waarbij partijen zich in de regel verplichten tot geheimhouding. Omdat afspraken pas bindend zijn wanneer ze zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, kunnen partijen zich veilig voelen om in de mediationsessies vrijuit hun mening te ventileren en deze ook bij te stellen. Een informele, flexibele procedure, op neutraal terrein, die vaak korter duurt dan een rechtzaak en dus goedkoper is. Creatieve oplossingen zijn mogelijk, mits de wet ze toestaat.

De keerzijde van mediation

Nadelen van mediation kunnen zijn: als de mediation niet leidt tot een vaststellingsovereenkomst en dus een werkbare oplossing, is er tijdsverlies opgetreden en zijn er kosten gemaakt. Mediation levert geen jurisprudentie op; zaken kunnen niet met elkaar worden vergeleken. Dus elke mediation is maatwerk. Er bestaat geen publieke controle op wat er in een mediation gebeurt; hetgeen de consequentie is van de vertrouwelijkheid.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Hoe ziet het proces eruit?

Vaak start het met een intakegesprek (meestal maximaal een uur), waarin wordt bekeken of het conflict geschikt is voor mediation. Dit voorkomt dat er verkeerde verwachtingen worden gewekt en er onnodig kosten worden gemaakt. Aan de hand van het intakegesprek worden de gemaakte afspraken over het mediationproces vastgelegd in een contract. De gekozen oplossing wordt beschreven in een vaststellingsovereenkomst.

Tijdens het mediation proces zullen juridische procedures gestopt moeten worden; als hierdoor bindende termijnen dreigen te vervallen moeten hierover eerst afspraken gemaakt worden.

De duur van de mediationgesprekken verschillen natuurlijk per mediator. Het is veelvoorkomend dat de gesprekken ongeveer 1,5 tot 2 uur duren per bijeenkomst. Het aantal bijeenkomsten is geheel afhankelijk van de inzet van partijen en de door hen gemaakte vorderingen. Bij een afwikkeling van een huwelijk ligt het gemiddelde rond 5 sessies. Het intakegesprek gaat vooraf aan de mediation en beslaat vaak maximaal 1 uur.

Wat kost een mediator?

Wij hebben deze website in het leven geroepen om de kosten van meerdere mediators uit de omgeving van Rotterdam te vergelijken. Door het vergelijken van de uurtarieven krijg je een helder beeld van de prijzen die mediators uit jouw regio hanteren.

Het uurtarief van een mediator is gemiddeld rond de €100,- (excl. 21 % BTW) en wordt in principe gedeeld door partijen. In arbeidszaken wordt hier meestal van afgeweken, omdat de werkgever de kosten dan draagt. De mediator beschikt vaak over een eigen spreekruimte, maar als u elders wilt afspreken komen de aanvullende kosten voor uw rekening. Met de tijd voor voorbereiding en verslaglegging is rekening gehouden in het tarief van de mediator in Rotterdam. Voor het opstellen van de vaststellingsovereenkomst wordt meestal ook het uurtarief gerekend.
mediator kosten

Gemiddelde uurtarieven per conflict

Soort mediation:Uurtarief:
Particuliere mediations: €125,- per uur(*)
Zakelijke mediations:€150,- per uur(*)
Team-mediations: €175,- per uur(*)
(*) – (dit wordt gedeeld door cliënten)

We willen nogmaals benadrukken dat je geen rechten kan ontlenen aan de prijzen op deze pagina. Het is slechts ter indicatie. Voor een exact uurtarief is het slim om ons contactformulier in te vullen. Je ontvangt de prijzen van de mediators uit de omgeving van Rotterdam gratis en deze zijn geheel vrijblijvend.

In veel gevallen zit bij de tarieven inbegrepen: de kosten voor het intakegesprek, voorbereiding, verslaglegging en reiskosten tot 10 km (enkele reis).

In welke gevallen kan een mediator uit Rotterdam uitkomst bieden?

Zoals we eerder al aangaven wordt een mediator tegenwoordig steeds vaker ingezet bij familiaire conflicten en scheidingen. Andere gevallen waarbij mediation een belangrijke rol kan spelen zijn: conflicten tussen bedrijven en particulieren over aankopen, werkverkeer, overlast door laden en lossen, vervuiling etc. Daarnaast kan er sprake zijn van problemen tussen particulieren en (semi-)overheid bijvoorbeeld bij problemen met de school en problemen tussen bewonersorganisaties en overheid of verhuurders. Ook in ziekenhuizen zal mediation een duidelijke rol kunnen spelen, zoals bij de behandeling van klachten of directe problemen tussen de arts en de patiënt.

Scheidingsmediator in Rotterdam

Bij een echtscheiding kan je ervoor kiezen om advocaten in te schakelen. Dit is echter geen verplichting. Je kan ook een beroep doen op een gespecialiseerde echtscheidingsbemiddelaar. Wanneer je zonder meer een advocaat inschakelt en naar de rechter stapt is dat in veel gevallen een teken van onmacht. Je laat een ander beslissen en gaat voorbij aan jouw eigen mogelijkheden om oplossingen te zoeken.

De praktijk wijst uit dat mediator bij echtscheiding vruchten afwerpt. In het overgrote deel van de gevallen leidt bemiddeling veel sneller tot een bevredigende afhandeling van de scheiding. Ook zal het minder vaak voorkomen dat je achteraf ontevreden bent over de kwaliteit van de afspraken. Tenslotte draagt de werkwijze van de onafhankelijke mediator er toe bij dat jij zelf de regie houdt. Je houdt hoe dan ook het initiatief.

Beperk stress

Elke echtscheiding levert bijzonder veel stress op. Allerlei vragen komen op je af. Heb jij het gevoel niet te weten hoe je de scheiding het best aanpakt? Twijfel dan niet langer en vraag vrijblijvend de prijzen op van meerdere scheidingsmediators uit Rotterdam. Met een mediator sta je er niet langer alleen voor.

Bereik meer, in minder tijd

Indien je voor echtscheidingsbemiddeling kiest, kom je snel tot resultaat. Je bent niet afhankelijk van het tempo dat de advocaat, de andere partij of de rechtbank jou oplegt. Je gaat onder leiding van de mediator uit Rotterdam zelf aan de slag.

Bepaal zelf jouw scheidingsvoorwaarden

Binnen de mogelijkheden van de wet kan jij elke overeenkomst treffen die je wenst. Jouw specifieke situatie vormt het uitgangspunt. Jij zoekt naar oplossingen die het antwoord zijn op jouw specifieke wensen. Maar ook de wensen van de kinderen en grootouders worden niet vergeten.

Duidelijke afspraken

Een echtscheiding is op de eerste plaats zeer vervelend en emotioneel belastend. Toch kan je de schade beperken door met jouw voormalige partner goede afspraken te maken en de scheiding goed te regelen. Binnen een bemiddelingstraject leer jij zelf conflicten oplossen. En dat is hoe dan ook een winstpunt voor jullie beiden.

De echtscheidingsbemiddeling mondt uit in duidelijke afspraken tussen jou en jouw ex. Deze afspraken leg je vast in het zogenaamde “convenant”. Wat jij vastlegt en hoe jij het vastlegt, bepaalt je overigens samen. De scheidingsmediator uit Rotterdam begeleidt en adviseert daarbij. Via echtscheidingsbemiddeling gebruik jij alle ruimte die de wet inmiddels biedt bij het praktisch vormgeven van de echtscheiding. In de uiteindelijke overeenkomst kunnen allerlei alternatieven worden opgenomen die via een gerechtelijke procedure meestal niet haalbaar zijn.

Wilt u meer weten over de uurtarieven en kosten die een scheidingsmediator uit Rotterdam vraagt? Wacht niet langer om en vraag geheel vrijblijvend en kosteloos meerdere prijsoffertes aan via ons contactformulier.

Hoe werkt een scheidingsmediator uit Rotterdam?

Wanneer jij kiest voor bemiddeling om de scheiding of de omgang te regelen ga je onder leiding van een neutrale en gespecialiseerde bemiddelaar aan tafel. In een serie gesprekken vertelt jij jouw verhaal en luister je naar het verhaal van jouw partner. Op deze manier besteed jij aandacht aan praktische zaken maar ook aan de gevoelskant van de echtscheiding. Soms is dat confronterend, soms levert het emotionele momenten op. Toch is het belangrijk deze momenten samen te beleven.
mediator scheiding Rotterdam

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Inmiddels is in de praktijk aangetoond dat echtscheidingsmediation een uiterst effectieve methode is om de scheiding te regelen en om tot duurzame afspraken te komen. Inschakeling van een scheidingsmediator kan in veel gevallen onnodige emotionele stress en escalatie van conflicten voorkomen. Winst voor jou is dat tegenstellingen worden opgelost voordat standpunten verharden en slechts de weg naar de rechter nog open ligt. Dus stel niet langer uit maar vraag vandaag nog offertes op van de mediators uit Rotterdam.

Scheiden is ook: Het beste voor de kinderen willen

Ondanks alle narigheid van een scheiding wil jij ongetwijfeld het beste voor jouw kinderen. Toch levert de echtscheiding situaties en spanningen op waarvan juist kinderen de dupe worden. In veel gevallen voelen kinderen zich schuldig of onbegrepen wanneer de ouders gaan scheiden. Het is dan ook zeer belangrijk de echtscheiding en de omgang snel en deskundig te regelen. Dat gaat veel verder dan de vraag “wie neemt deze week de kinderen”. Jij moet ook afspraken maken over school, uitgaan, vakanties, sport en eigenlijk alles wat in een kinderleven belangrijk is. Bij de regeling van de omgang is het ook nuttig de opgroeiende kinderen zelf mee te laten denken en beslissen.

Het allermooiste is wanneer jij de situatie met jouw kinderen zo goed heeft geregeld, dat je bij alle hoogtepunten uit het leven van jouw kinderen samen aanwezig kan zijn. Dit alles betekent dat jij er als ouder verstandig aan doet de deskundigheid van een mediator uit Rotterdam in te roepen wanneer de omgang met de kinderen problemen geeft. Bemiddeling door een deskundige scheidingsmediator kan allerlei obstakels weg nemen.

Samen een ouderschapsplan opstellen

Scheidende ouders moeten een ouderschapsplan maken, ook als zij niet getrouwd zijn. In een ouderschapsplan staat hoe na scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdeeld worden, hoeveel tijd de kinderen bij ieder van de ouders zijn, en hoe de kosten zijn verdeeld. Maar ook bijvoorbeeld: opvoedingskwesties, afspraken over communicatie en het nemen van besluiten, omgangsvormen tussen de ouders, en over de rol (en introductie) van nieuwe partners.

De meeste ouders kunnen daarbij wel wat professionele hulp gebruiken: het is immers lastig om tot afspraken te komen als je in een emotionele rollercoaster zit. Ook willen juist in die situatie hun visies op wat goed is voor een kind nog wel eens drastisch verschillen.Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders goede begeleiding krijgen, maar ook dat ze goed worden voorbereid op de scheiding en dat er naar hun eigen verhaal wordt geluisterd.

Denk aan de kinderen

Er wordt steeds meer bekend over het effect dat een scheiding heeft op het welzijn van de kinderen. Een slecht begeleide scheiding met ouders die in gevecht blijven, kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben. Het is dus belangrijk dat de ouders – maar ook de kinderen – goed begeleid worden. Daarbij hoort dat ouders zich bewust worden van de loyaliteitsproblemen waar kinderen vrijwel altijd last van hebben. Ook is van belang dat kinderen de kans krijgen om hun hart te luchten (liefst zonder dat ouders daar bij zijn) en dat de ouders te horen krijgen hoe het werkelijk met hen gaat. Dat laatste kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld een vertrouwelijk gesprek met de scheidingsmediator uit Rotterdam. Maar er zijn ook gespecialiseerde begeleidingstrajecten en kinddeskundigen op dit gebied. In ons netwerk zijn er verschillende passende mogelijkheden voor gerichte verwijzing.

Minderjarige kinderen? Ouderschapsplan verplicht!

Hebben jullie samen minderjarige kinderen, dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geld als u beiden het gezag over de kinderen heeft. Als dit gezag voor de vader niet is aangevraagd, zal de moeder de zorg voor de kinderen dragen. Het is mogelijk om alsnog ouderlijk gezag aan te vragen voor de vader. Voorwaarde hiervoor is, dat de vader het kind erkend heeft bij de gemeente voor de geboorte.

Familieconflict in Rotterdam?

Een ruzie binnen het gezin of familie kan invloed hebben op de hele familie. Laat de nare situatie achter u met hulp van de familie mediator. Ook als u denkt dat er geen uitweg meer is, blijkt dat de andere partij vaak toch bereid is het gesprek met u aan te gaan. Bent u bereid om (onder begeleiding) te praten met het familielid? Bent u bereid om te luisteren naar het verhaal van de ander? Zo ja, dan is de kans groot dat de ruzie opgelost kan worden met familie mediation. Vaak is de stap groot. Neem contact met een mediator uit ons netwerk op en dan zullen zij u helpen om de andere partij te benaderen. Daarmee is de eerste stap naar het einde van de ruzie gezet.
familie mediation

Conflicten komen in de beste families voor

‘Dat komt in de beste families voor.’ Dat spreekwoord kent u vast wel. Het geldt helaas ook voor conflicten. Bij een familieconflict gaat de mediator met de partijen in gesprek om alle kanten van het probleem te belichten. Hoe is het conflict ontstaan? Hoe was uw onderlinge relatie vroeger? Hoe is die nu? Wat zijn uw wensen hierin voor de toekomst? Als alle boosheid, verdriet en frustratie zijn geuit en iedereen zich gehoord voelt, kan er ruimte ontstaan om naar oplossingen te zoeken.

Werkwijze bij familieconflicten:

 • eerst het probleem van alle kanten belichten
 • kijken naar de geschiedenis van het conflict en de onderlinge relatie toen en nu
 • aangeven wat de wensen zijn voor de toekomst
 • alle negatieve emoties uiten, zodat er rust en ruimte kan ontstaan voor oplossingen
 • door te luisteren en dóór te vragen begeleidt de mediator u in dit proces

Voorbeelden waar een familie mediator kan helpen

Conflict tussen ouder en kind

Ouder en kind conflicten zijn vrij normaal en is in elke familie wel aanwezig. Een conflict kan de band met uw kind zelfs verbeteren als alles goed uitgepraat wordt. Nemen de conflicten steeds vaker plaats en verliest u de grip op een normale conversatie met uw kind? Dan kunt u een mediator overwegen. Net als bij een conflict tussen volwassenen kan de oorzaak bij beide partijen liggen. Onbewuste patronen blijven voortbestaan en verslechteren de relatie. Met mediation kunt u leren om elkaar te begrijpen, patronen te doorbreken, weer op een normale manier met elkaar om te gaan en om de sfeer in huis aanzienlijk te verbeteren. Een belangrijke factor om het mediationproces te doen slagen is dat zowel ouder en het kind eruit willen komen.

Erfenis

Het verliezen van een dierbare is een zeer emotioneel moment. Door verschillende omstandigheden kan het voor erfgenamen lastig zijn om de erfenis op een degelijke en rationele manier te verdelen. U kunt denken aan: de onderlinge verhoudingen zijn veranderd, oude conflicten steken de kop op, of de belangen verschillen teveel van elkaar. Omdat er niemand is die in een periode van rouw zit te wachten op hoogoplopende ruzies en slepende gerechtelijke procedures, is mediation een prachtig middel om de zaken op een prettige, effectieve en zorgeloze manier af te handelen.

Zorgconflict

Als ouders op latere leeftijd zorg nodig hebben, kunnen hier conflicten over ontstaan tussen de directe familieleden. Men kan het bijvoorbeeld niet eens zijn over de manier van zorg, hoe de zorg is verdeeld of over het wel/ niet inschakelen van een zorginstelling. Iedereen wil het beste voor zijn/ haar ouder maar verliezen daarbij vaak het standpunt of gevoelens van de ander uit het oog. Ook hier kan mediation een uitkomst bieden. Met mediation werkt u samen naar de beste oplossing toe.

Arbeidsmediation Rotterdam?

Heb je op het werk in Rotterdam een conflict en krijg je al een tijdje de indruk dat jullie daar samen niet meer uit gaan komen? In dat geval kan je gebruik maken van arbeidsmediation. Mediation is in de zakelijke wereld al heel wat jaren een bekend begrip en het is dan ook gebruikelijk om de hulp van een mediator te vragen. Je vraagt dan feitelijk om een derde, objectieve partij mee te kijken en duurzame oplossingen aan te dragen voor het arbeidsconflict.

Rol arbeidsmediator

Je schakelt een arbeidsmediator in met het doel om het geschil te beslechten. De mediator heeft daarbij een duidelijke, afgebakende rol.

arbeidsmediation Rotterdam
Dat wil zeggen dat hij/zij luistert naar de standpunten van beide partijen en hierbij alle ter zake doende onderwerpen boven tafel probeert te krijgen. De belangrijkste bijdrage wordt meestal geleverd op het gebied van communicatie. Het begint met het aan het woord laten van beide partijen zodat zij ieder vanuit eigen perspectief hun verhaal kunnen doen. De mediator laat de partijen goed naar elkaar luisteren naar, om eventuele misverstanden over elkaars standpunten uit de wereld te helpen. De mediator neemt hierbij de rol aan van gespreksbegeleider waarmee hij/zij structuur (terug)brengt in het gesprek tussen de twee partijen.

Onpartijdig

Waarschijnlijk heb je het arbeidsconflict al uitgebreid met familie en vrienden uit Rotterdam besproken of misschien heb je zelfs een aantal collega’s in vertrouwen genomen. Maar deze personen zullen in de regel niet geheel neutraal is en objectief tegenover de situatie staan. Het kan prettig zijn om iemand die inhoudelijk en emotioneel niet betrokken is te vragen om hulp bij geschilbeslechting. Op deze wijze kan arbeidsmediation oplossingen of oplossingsrichtingen bespreekbaar maken waar u en de werkgever zelf niet eerder aan toekwamen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een arbeidsconflict?

Voordelen voor werkgever en werknemer:

 • de partijen kunnen hun eigen visie op het conflict geven;
 • korte procedure met een acceptabele oplossing voor alle betrokkenen;
 • mediation kan (langdurige) ziekteverzuim voorkomen/ beperken.

Voordelen werkgever:

 • kostenbesparing;
 • waardering bij overige werknemers wanneer het arbeidsconflict goed is opgelost;
 • mogelijke verbeteringen van de onderlinge verhoudingen en het daardoor beter functioneren van de afdeling / organisatie.

Voordelen werknemer:

 • de mediator vormt geen onderdeel van de organisatie;
 • de onzekere periode kan worden afgesloten;
 • hij/ zij kan zich weer op de toekomst richten.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Grote landelijke verenigingen van mediators in Nederland

Een greep uit onze klantbeoordelingen:

Wow, wat een handige website

Via de zoekmachine hier terechtgekomen omdat ik de prijs voor een mediator wou weten. Handig dat je meerdere prijsoffertes aan kan vragen zonder dat het je iets kost. Na het invullen van het contactformulier kreeg ik de kosten snel binnen. Werkt goed!

Bent u tevreden over onze offerteservice?

Name: Offerteservice

Description: Wij horen graag of onze offerteservice u heeft geholpen om een mediator uit te kiezen. Geef 1 tot 5 sterren om de dienst te beoordelen.

Laatste klantbeoordeling:

Wij zochten een betrokken mediator die niet al te duur was om onze echtscheiding in orde te maken. Via deze site de uurtarieven kunnen vergelijken, erg handig!

4.8 van 5 sterren (gebaseerd op 39 reviews)

Overall
4.8

Plaatsen in de gemeente Rotterdam

Stad: Rotterdam
Bestuurscommissiegebieden: Centrum · Charlois · Delfshaven · Feijenoord · Hillegersberg-Schiebroek · Hoek van Holland · Hoogvliet · IJsselmonde · Kralingen-Crooswijk · Noord · Overschie · Pernis · Prins Alexander · Rozenburg
Website van de gemeente Rotterdam
Omliggende gemeenten: Westland, Midden-Delfland, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Nissewaard, Brielle, Westvoorne, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Zuidplas, Pijnacker-Nootdorp en Langinerland

Enkele mediators in Zuid-Holland:

I Mediators

Spui 243-a
2511 BP Den Haag
Nederland

BSP-Mediation

Industrieweg 161
3044 AS Rotterdam
Nederland
Industrieweg 161

Vanthoff Mediation

Rosa Spierlaan 11
2343 PV Oegstgeest
Nederland