Mediation bij scheiding


Ben je op zoek naar mediation bij scheiding? Een echtscheiding is een verdrietige gebeurtenis, vaak hebben de partijen andere gevoelens, is er over en weer veel onbegrip en breekt er een periode van rouw aan. Bovendien moet er daarnaast veel afgehandeld en afgestemd worden: over de gezamenlijke woning, het gezamenlijk vermogen, materiële zaken, huisdieren en mogelijk ook kinderen.

Dit blijkt vaak een zeer moeilijke opgave, beide partijen zullen op punten concessies moeten doen, wat in de emotionele tijd vlak na een scheiding erg pijnlijk en frustrerend kan voelen. Daarom wordt altijd aangeraden om de echtscheiding met een professionele en onafhankelijke derde rond te maken, daar is meer ruimte voor persoonlijke verhalen, is lager in de kosten, kost minder tijd en biedt mogelijk meer passende oplossingen.


mediation bij scheiding

Wat is mediation?

Mediation wordt bij veel conflicten ingezet, het biedt twee of meerdere partijen de kans om hun conflict met hulp van een professionele en onafhankelijke derde, de scheidingsmediator, zelf buiten het recht af te doen. In één of meerdere gesprekken worden afspraken gemaakt over zaken die het conflict kunnen oplossen. Beide partijen worden gehoord, gerespecteerd en er worden alleen afspraken gemaakt die beide partijen kunnen aanvaarden. De uitkomst van mediation leidt tot een hoge tevredenheid onder alle betrokken partijen, lagere kosten, een hoge kans op naleving van de gemaakte afspraken en een mogelijkheid tot aanblijvende communicatie in de toekomst. Lees hier meer over het onderwerp: “wat is mediation“.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Wat doet een mediator bij scheiding?

Een scheidingsmediator heeft kennis van het recht, maar begrijpt ook dat het van belang is naar beide partijen te luisteren en scheidsrechter te spelen als een discussie een kant op gaat die niet constructief is.

De scheidingsmediator reikt handvatten aan voor belangrijke zaken die geregeld zullen moeten worden aan de hand van een duidelijk stappenplan. Hier vallen ook dingen onder waar partijen misschien nog niet eens aan gedacht hebben. De mediator kan partijen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan. Natuurlijk zijn er daarnaast de voor de hand liggende zaken zoals omgang met kinderen, bijdrage van beide partijen aan kosten voor alimentatie voor ex-partner en/of kinderen, verdeling van spullen en wat er met de gemeenschappelijke woning gaat gebeuren.

Voordelen mediation

Mediation na een echtscheiding biedt veel voordelen ten opzichte van een reguliere rechtsgang. Ten eerste scheelt het heel erg in de kosten,, ook omdat het niet noodzakelijk is dat partijen worden bijgestaan door een advocaat.

Bovendien scheelt mediation veel tijd, rechtszaken slepen lang voort. Belangrijker nog is dat een langslepend proces veel mentale druk en stress oplevert, partijen kunnen de scheiding nog niet afsluiten en worden gehinderd in het opnieuw opbouwen van hun bestaan zonder elkaar.

Hoe lang duurt mediation bij echtscheiding?

Natuurlijk verschilt de lengte van een mediationproces per scheiding, maar het overgrote deel van de zaken wordt afgedaan binnen drie maanden. Het is dus een zeer snelle oplossing en hoe korter het proces, hoe minder de hele scheiding uiteindelijk zal kosten.

Dit kan veel financiële druk schelen bij partijen, zeker als de gemeenschappelijke woning nog niet verkocht kan worden of als er nog geen alimentatie is vastgesteld.


Mediation naast rechtspraak

Bij zaken aangaande echtscheidingen kijkt de rechter vaak of mediation mogelijk is. Acht hij of zij dat dit het geval is, dan zullen partijen eerst met een scheidingsmediator moeten proberen tot een oplossing te komen. Ook kunnen partijen zelf bij de rechter om mediation verzoeken. Wijst de rechter het verzoek toe, dan ligt de rechtszaak zo lang stil. Komen partijen tot een gehele overeenstemming dan worden de afspraken bekrachtigd door de rechter. Bij een gedeeltelijke overeenstemming kan de rechtszaak gedeeltelijk worden voortgezet na de mediation-poging.

Wat kost een mediator bij scheiding?

Een mediator is een zelfstandig persoon die een dienst levert, daarom bepaalt hij of zij of het kantoor wat het uurtarief is. De totale kosten van een mediationproces zijn daarnaast afhankelijk van de duur en de hoeveelheid afspraken die er nodig zijn om tot een overeenkomst te komen. Het gemiddelde uurtarief van een mediator is €150,- exclusief BTW. Het is gebruikelijk dat beide partijen de helft van de kosten voor de mediator dragen, of er afspraken over maken in de overeenkomst na scheiding.

Ook is het mogelijk dat jij of je partner recht heeft op subsidie van de overheid, dit is afhankelijk van jullie inkomen en vermogen. Bij subsidie betalen partijen altijd een eigen bijdrage van €53,-. Ten slotte kan het nog zo zijn dat je een rechtsbijstandsverzekering hebt, vraag dan bij de verzekeraar na of mediation ook gedekt wordt.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Wanneer heeft mediation bij scheiding geen zin?

In sommige gevallen is mediation geen reële optie om tot een prettige en snelle uitkomst te komen, in die gevallen heeft het geen nut om mediation te proberen. Anders dan bij een rechtszaak, waar iemand verplicht is om partij te zijn als een andere partij hem of haar dagvaardt, is mediation een vrijwillig proces.

Als niet allebei de partijen openstaan om het te proberen of om überhaupt met elkaar te praten, dan is het geen optie. Daarnaast zijn er scheidingen waarbij in de relatie (ernstig) geweld heeft plaatsgevonden, in zo’n geval kan zelfs een mediator het proces niet in goede banen leiden en kan er zelfs voor alle partijen een gevaarlijke situatie ontstaan.

Grote landelijke verenigingen van mediators in Nederland


vmn notaris mediator

vereniging mediators overheid

vereniging fas scheidingsmediator


nederlands instituut van psychologen

nederlandse vereniging van mediation advocaten

beroepsvereniging voor professionals in mediation