Wat is mediation?


Wie een geschil heeft, wil daar doorgaans snel en zonder hoge kosten van af. Een geschil juridisch uitvechten kost tijd, geld en energie en levert lang niet altijd een bevredigende uitkomst op. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, partijen begeleidt in hun communicatieproces. De mediator treedt op als gespreksbegeleider en zorgt ervoor dat beide partijen voldoende ruimte krijgen om hun verhaal te vertellen. Dat de belangen van de één niet zwaarder worden gewogen dan de belangen van de ander. Onder begeleiding van de mediator zoeken partijen samen naar een oplossing waar ze beiden volledig achter staan.

wat is mediation

De principes van mediation

De deelnemers aan een mediation zijn actief en hebben een grote inbreng. Partijen bepalen zelf hoe de oplossing er uit ziet. De mediator helpt hen daarbij, terwijl deze neutraal blijft. Hij/zij staat niet boven de partijen, doet geen uitspraak van bovenaf, stelt zich niet op als “de beslisser”. Emoties en zaken worden gescheiden. De belangen en de toekomst van partijen staan voorop.
Omdat het hun eigen oplossing is, is de bereidheid om de afspraken na te komen, groot. Ook wordt de relatie niet onnodig beschadigd.

Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk. Niemand kan worden gedwongen om aan een mediationproces mee te doen; de deelnemers zijn vrij om er tussentijds uit te stappen. Zij verbinden zich tot geheimhouding van alle zaken die tijdens de mediation aan de orde komen.

Benieuwd naar de verschillende vormen van mediation? Wij hebben een artikel geschreven die jou een goed overzicht geeft!

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

De mediator is gespreksleider

De mediator leidt de gesprekken en zorgt voor structuur. Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een mediationovereenkomst; daarin staat welke spelregels gelden, zoals luisteren naar elkaar en elkaar met respect behandelen. De gesprekken verlopen informeel en flexibel. De mediator:

 • brengt de communicatie (weer) op gang;
 • stimuleert de deelnemers tot overleg met elkaar en tot onderhandelen;
 • helpt partijen bij het bereiken van (vaak creatieve) oplossingen.

Als sluitstuk van de mediation worden de gemaakte afspraken in een overeenkomst vastgelegd.

Het mediationproces

Een mediationproces bestaat altijd uit drie fasen die min of meer in een vaste volgorde worden doorlopen. Dit gebeurt niet allemaal in één sessie, omdat er tijd nodig is om de informatie uit de sessies te laten “bezinken”.

Fase 1: Intake

 • kennismaking tussen partijen en mediator
 • beknopt aard van conflict bespreken
 • afspraken maken over het verloop van het mediationproces

Vertrouwen in de neutraliteit, deskundigheid en professionaliteit van de mediator is van groot belang om tot een goede oplossing van het conflict te komen. Om jou de gelegenheid te geven te bepalen of dat vertrouwen er is, verzorgen sommige mediators de intake gratis. Na afloop van de intake beslissen jullie of er door kan worden gegaan met Fase 2.

Fase 2: Mediation

 • beide partijen vertellen hun versie van het conflict
 • belangen, wensen en bedoelingen van partijen in kaart brengen
 • oplossingsmogelijkheden bedenken en bespreken
 • onderhandelen over de oplossingsmogelijkheden
 • partijen beslissen samen welke oplossing(en) zij kiezen

Fase 3: Afronding

 • vastlegging van de afspraken
 • evaluatie en afsluiting

Voordelen van mediation

Mediation heeft een aantal voordelen boven bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure of een (interne/externe) bezwaarprocedure:

 • de kosten zijn aanzienlijk lager;
 • de doorlooptijd is veel korter;
 • jij hebt zelf invloed op het verloop van het proces;
 • jij bepaalt zelf wat voor u beiden een acceptabele oplossing is;
 • het is gericht op herstel van de relatie.

Mediation is dus een snelle, relatief goedkope manier van conflictbemiddeling. Belangrijkste voordeel is dat jullie gezamenlijk naar een oplossing zoekt, waardoor er vaak ook een resultaat wordt bereikt dat beter bij jullie passen en meer te bieden heeft dan wanneer iemand anders de knoop voor jou ‘doorhakt’. Er zijn bij mediation dus geen verliezers. Jullie hebben er beiden voordeel bij om er samen uit te komen.

Mediation & vertrouwelijkheid

Mediation is altijd vrijwillig en vertrouwelijk. De oplossingen worden niet opgelegd, maar door partijen zelf bedacht en goedgekeurd. Alle gesprekken vinden altijd plaats in aanwezigheid van BEIDE partijen. Alleen in uitzonderingsgevallen en in overleg met BEIDE partijen, kan hiervan worden afgeweken.

Voor aanvang van de mediation worden afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van de gesprekken.

De kosten van mediation

De kosten van een mediator zijn niet vastgesteld en daarom variabel. Het uurtarief is vaak afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht. Daarnaast kan een mediator onderscheid maken tussen commerciële opdrachtgevers en particulieren. Gemiddeld ligt een uurtarief tussen de €100,- en €175,- per uur. Dit is exclusief BTW. Deze kosten kunnen door beide partijen gedeeld worden. Er kunnen ook nog eventuele extra kosten zijn, te weten:

Locatiekosten

Stel een mediator werkt vanuit zijn of haar huis in Amsterdam. Dan wordt dit kantoor kosteloos ter beschikking gesteld. Geven jullie de voorkeur aan een andere locatie, dan worden eventuele locatiekosten betaald door beide partijen.

Reiskosten

De reiskosten die een mediator maakt om van plek A naar B te komen worden vaak door beide partijen betaald.

Lees hier meer over: wat kost een mediator?


vmn notaris mediator

vereniging mediators overheid

vereniging fas scheidingsmediator


nederlands instituut van psychologen

nederlandse vereniging van mediation advocaten

beroepsvereniging voor professionals in mediation

Kies voor kwaliteit

Mediation biedt grote voordelen boven enerzijds niets doen en het geschil laten voortbestaan en anderzijds het voeren van een juridische procedure. De mediators uit ons netwerk zijn vakbekwaam. Zij hebben doorgaans een erkende opleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden bij. Vaak benutten mediators elkaars expertise. Wanneer een mediator is aangesloten bij de MfN-register maken zij gebruik van gedragsregels, procedures en overeenkomsten die door dit instituut zijn opgesteld.

Wil jij graag de diensten van een mediator inhuren om jouw conflict op te lossen? Vergelijk via onze handige offerteservice de kosten van mediators uit jouw omgeving en vind snel een conflictbemiddelaar die bij jou past.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!