Arbeidsmediation

Een arbeidsconflict met iemand op uw werk? Een verziekte werksfeer? Verstoorde relaties? Doe er iets aan voordat het u ziek maakt of de rechter een beslissing moet nemen!

Werknemers melden zich bij een ernstig conflict op hun werk vaak ziek om even rust te krijgen of om afstand te kunnen nemen. Echt ziek zijn ze dan nog niet. Dit kan wel gebeuren als het probleem niet wordt aangepakt. Ook kan een arbeidsconflict, waar niet aan gewerkt wordt, uitmonden in lange procedures bij een rechter. Deze uitkomsten van een conflict zijn niet echt wenselijk.

Schakel een arbeidsmediator in om de conflicten op het werk op een goede gezamenlijke manier op te lossen. Benieuwd naar de prijzen van arbeidsmediation? Vergelijk prijzen via ons offertesysteem.

arbeidsmediation

Bemiddeling bij conflicten op het werk

Wat moet er dan wel gebeuren? Soms helpt het om een collega of familielid om hulp te vragen. Nieuwe gezichtspunten kunnen vaak verhelderend werken. Ook een vertrouwenspersoon, een juridisch adviseur of personeelsfunctionaris kunnen ondersteuning bieden. Belangrijk is dat er een oplossing komt die voor alle partijen aanvaardbaar is. De kans daarop is groot als door de alle conflictpartijen actief aan het oplossen van het conflict wordt gewerkt. Een professionele onafhankelijke bemiddelaar kan dit proces begeleiden.

Wat doet een arbeidsmediator?

Een arbeidsmediator kan, als onafhankelijk bemiddelaar, partijen helpen bij het zoeken naar een bevredigende oplossing. Een mediator neemt zelf geen standpunt in, maar schept de voorwaarden voor het bespreken van een conflict, waarbij naast de inhoudelijke ook de emotionele en relationele kanten van een conflict aandacht krijgen. De arbeidsmediator ziet toe dat er evenwicht tussen partijen is en verstrekt indien nodig informatie. Partijen moeten zelf onderhandelen, beslissingen nemen en afspraken maken.

Mediatorsfederatie Nederland is het kwaliteitsregister voor mediators. Benieuwd hoe zij hun kwaliteitsstandaard hoog houden? Lees er hier meer over.

Hoe gaat arbeidsmediation in zijn werk?

Vooraf bespreekt de arbeidsmediator samen met de partijen de manier waarop wordt samengewerkt. Aan de orde komen o.a. de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid van de bijeenkomsten. Ook de wijze waarop de communicatie tussen partijen kan verlopen en hoe men zich ten opzichte van elkaar zal gedragen, wordt besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de onafhankelijke en onpartijdige positie van de mediator. Deze ziet zichzelf als voorzitter van de bijeenkomsten met een begeleidende rol en die zich niet inhoudelijk mengt in het conflict. In een mediation overeenkomst worden de spelregels vastgelegd en ondertekend. Alle betrokken partijen moeten bevoegd zijn om afspraken vast te leggen.

Bij welke conflicten kun je arbeidsmediation inzetten?

Mediation kan toegepast worden bij elk conflict op het werk of bij alle verstoorde relaties binnen een organisatie. Voorwaarde is dat partijen gemotiveerd zijn om het arbeidsconflict samen op te lossen en niet gedwongen worden om aan het mediationproces mee te doen.

Het kan ingezet worden bij onder andere:

Samenwerkingsconflicten, onenigheid over de taakinvulling en prestaties, seksuele of geestelijke intimidatie, conflicten over ontwikkelingsmogelijkheden, conflicten over beleidskwesties, botsende persoonlijkheden, conflicten over arbeidscontracten, etc.

Deze conflicten kunnen zich afspelen tussen werknemers onderling, tussen werknemer en leidinggevende, tussen afdelingen onderling, of tussen werknemers en directie.

Lees ook ons artikel: wat is mediation?

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!


arbeidsmediator inschakelen

De voordelen van arbeidsmediation

Het inschakelen van een arbeidsmediator om de conflicten op uw op te lossen heeft meerdere voordelen. Hieronder een korte opsomming van de voordelen:

  • U lost zelf het probleem op
  • Er wordt u niets opgelegd, dus geen verliezers
  • Geen ingewikkelde juridische procedures
  • Geen onnodig verlies van tijd, geld en energie
  • Voorkomen van echte ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Herstel van een goede sfeer
  • Toekomstgericht

Arbeidsmediation en coaching

Zijn er problemen en conflicten in uw werksituatie en/of in de privésituatie en dreigen deze ‘vast te lopen’ of te escaleren? Als partijen de situatie zelf niet meer lijken te kunnen veranderen in een richting die zij zelf wenselijk achten dan kan een coach of begeleider één van de partijen ondersteunen bij het effectief omgaan met de problemen of het oplossen van de conflicten.

Een mediator of conflictbemiddelaar kan als onafhankelijke derde helpen bij het vinden van een bevredigende oplossing voor problemen en conflicten. De bemiddelaar tracht de conflictpartijen zodanig te begeleiden dat zij zelf afspraken kunnen maken over hoe zij conflictkwesties wensen op te lossen. De arbeidsmediator ondersteunt beide conflictpartners bij het onderhandelen over zaken waarover zij het niet eens zijn.

Vergelijk uurtarieven van arbeidsmediators en bespaar op de kosten

We hebben uiteengezet in welke gevallen arbeidsmediation een geschikte oplossing is bij conflicten op uw werk. Het is een uitstekend alternatief voor het terugtrekken in de ziektewet zonder echt een juridische strijd aan te gaan. Arbeidsmediation is toekomstgericht en leidt tot herstel van de relatie, sfeer en vertrouwensband.

De uurtarieven van een arbeidsmediator verschillen per bedrijf. Wij hebben een offertesysteem aan deze website gekoppeld waardoor u de prijzen van arbeidsmediators kan vergelijken. Nadat u een aanvraag heeft gedaan ontvangt u meerdere prijsoffertes op basis van uw arbeidsconflict. Er zitten geen verdere verplichtingen aan de offertes vast en u bent helemaal vrij in de keuze van een mediator.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!