Soorten mediation

Mediation of een mediator, je hoort steeds meer deze termen vallen. Maar wat is het precies en wat kun je er zelf wijzer van worden? Een mediator is iemand die een mediation doet en een mediation is eigenlijk een soort van bemiddeling. Op welk vlak een mediator of een conflictbemiddeling wordt ingezet, dat kan verschillen. Vaak zijn mediators op verschillende onderwerpen gespecialiseerd. Het doel is om ieder geval tussen twee of meerdere partijen een soort van eenheid te krijgen, zelfs als het hoog oploopt. De mediator is er niet om beslissingen te nemen. Het is juist de bedoeling dat de strijdende partijen samen tot een overeenkomst komen.
soorten mediation

Conflictbemiddeling wordt vaak ingezet als partijen er zelf niet uitkomen. Bijvoorbeeld tijdens een scheiding, over de alimentatie of over de zorg voor de kinderen of op het werk tijdens een arbeidsconflict. De bemiddelaar heeft als doel om de partijen in gesprek te houden en dat het conflict op de best mogelijke manier voor beide partijen wordt afgerond. Hiermee voorkom je vaak extra irritaties of enorme ruzies.

Verschillende vormen van mediation

Er zijn verschillende vormen van conflictbemiddeling mogelijk, bijvoorbeeld een evaluatieve vorm, een faciliterende vorm, een transformatieve vorm en de narratieve vorm.

Wat is evaluatieve mediation?

Dit is in principe een snelle oplossing, waarbij er niet al te veel stil wordt gestaan bij eventuele emoties. De zaak staat centraal en niet alle informatie is voor alle partijen toegankelijk. De bemiddelaar heeft hierdoor meer invloed.

Wat is faciliterende mediation?

Hierbij staat de toekomst centraal, zonder waarheidsbevinding. De deelnemers van de mediation staan centraal en er zijn in principe geen individuele gesprekken zonder dat de ander daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het tempo, de beslissingen en de onderwerpen van de bemiddelingssessies liggen geheel in handen van de deelnemers. Het doel is om op een transparante manier tot een oplossing te komen.

Wat is transformatieve mediation?

Bij deze bemiddeling staan gedrag, emoties en taal centraal. Men gaat er hierbij van uit dat het conflict zich ook manifesteert via taal. De ruis die hierin kan ontstaan, kan de reden zijn waardoor het conflict zich ontwikkelt.

Wat is narratieve mediation?

Bij deze conflictbemiddeling staat de beleving centraal. Hier wordt een soort van nieuwe gezamenlijke werkelijkheid gecreëerd voor alle partijen waardoor de kans groot is dat het conflict zal doven.

Welke soorten mediation zijn er?

Er zijn verschillende soorten conflictoplossingen, zowel in de persoonlijke sfeer als op het zakelijke vlak. Er kan bijvoorbeeld conflictbemiddeling nodig zijn met een familielid, met de buren of met een collega, een zakenpartner of je baas. De mediator is de bemiddelaar die jullie op een nette en redelijke manier in overleg laat gaan en doet er alles aan om jullie in overleg te houden. Om op deze manier tot afspraken te komen waar jullie beide een goed gevoel over hebben. Wensen worden door de bemiddelaar in kaart gebracht en er wordt gezorgd dat alle partijen over dezelfde informatie beschikken. De partijen krijgen gelijke aandacht, zodat alle deelnemers op een eerlijk verdeelde manier hun standpunten en hun visie kunnen belichten.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Welke soorten conflictbemiddeling?

Bij de verschillende soorten conflictbemiddeling kan een bepaalde vorm van mediation worden ingezet. De ene vorm is geschikter voor bepaalde conflictsituaties dan de andere. Bij sommige geschillen zijn meerdere vormen mogelijk.

Echtscheiding

Conflictbemiddeling bij een echtscheiding is een perfecte manier om te voorkomen dat het een vechtscheiding wordt. Je gaat samen om de tafel en je probeert samen met de bemiddelaar in goed overleg tot oplossingen en afspraken te komen. In dit geval is het prettig als de mediator rekening houdt met de gevoelens van beide én van de kinderen. Het einddoel is dat er eigenlijk geen winnaar en geen verliezer is, terwijl dat meestal wel gebeurd als je tegenover elkaar in de rechtszaal staat. Lees meer over mediation bij scheiding.

Arbeidsmediation

Bij arbeidsmediation wordt de bemiddelaar vaak ingezet om een conflict tussen de werkgever en werknemer op te lossen of tussen collega’s. Een onafhankelijke bemiddelaar begeleidt de verschillende partijen, met het doel om een oplossing te vinden. Lees meer over arbeidsmediation.

Familiemediation

Bij familie conflicten is het niet altijd makkelijk om samen naar een mediator te gaan. Of er is bijvoorbeeld helemaal geen contact meer met het familielid of het is zo hoog opgelopen dat deze stap ook niet makkelijk gezet wordt. Denk bijvoorbeeld over onvrede over een erfenis of een andere flinke ruzie. Een van de betrokkenen kan ook contact opnemen met een mediator. De mediator zal dan zelf het contact met de andere partij in werking zetten. Lees meer over familie mediation.

Zakelijke mediation

Hierin kunnen we een business en exit-mediation onderscheiden. Als er een zakelijk conflict is ontstaan tussen bijvoorbeeld zakelijke partners of bestuursleden, dan ontstaat er vaak een belangentegenstelling. Dit kan voor enorme juridische én financiële problemen zorgen. Een mediator kan voor een snelle, duurzame en betaalbare oplossing zorgen.

Soms kan het zo zijn dat er eigenlijk geen oplossing mogelijk is die voor beide partijen bevredigend lijkt en is het scheiden van de wegen de beste optie. Ook dan kan een mediator voordeel bieden. Hij zorgt voor een exit mediation waarbij goede en duidelijke afspraken worden gemaakt.

Lees meer over zakelijke mediation.

Groepsmediation

Bij een groepsmediation worden conflicten in een groter verband aangepakt. Bijvoorbeeld binnen een bedrijf met meerdere collega’s of partners. Er worden meestal doelen gesteld voor het eindresultaat en de partijen worden bij het halen van deze doelen ondersteund om zo het conflict op te lossen. Het blijkt dat deze manier van conflicten oplossen zorgt voor het verbeteren van de samenwerking, maar ook voor het versterken van het vertrouwen en het veiligstellen van de constructieve gezamenlijke toekomst.

Peer-mediation

Deze vorm van conflictoplossing wordt steeds meer op scholen gebruikt. Hierbij moeten leerlingen zelf een oplossing vinden voor het conflict. Zo leren de leerlingen ook hoe ze in de toekomst zelf een conflict kunnen oplossen. Lees meer over Peer-mediation op Wikipedia.

Probleemoplossende mediation

Bij een burenruzie kan bijvoorbeeld een probleemoplossende-mediation worden ingezet. Deze vorm komt veel voor bij het oplossen van een conflict tussen bijvoorbeeld buren. In alle gevallen waarin beide partijen ieder een eigen standpunt hebben ingenomen en is hierdoor de verhouding tussen de partijen verslechterd of soms zelfs compleet uit de hand gelopen. Hierdoor raakt vaak ook de communicatie verstoord. Het probleem kan dan niet worden opgelost. Met een mediator kan er alsnog naar een oplossing gezocht worden door eerst de communicatie te herstellen en te onderhandelen voor een oplossing.

Mediation bij bestuurszaken

Ook binnen de overheidssfeer kunnen conflicten voorkomen. Er kan het beste een mediator worden ingezet als de belangen van de overheid en de burger botsen. Maar ook voor conflicten bij de provincies, gemeenten, justitie of de belastingdienst komt het inzetten van een mediator steeds meer voor. Soms kan een luisterend oor al veel frustratie wegnemen. Daarbij wordt met de conflict oplosser ook de dienstverlening vergroot, bijvoorbeeld bij langdurige klachtenprocedures of bezwaarschriften.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!