Ben je op zoek naar een mediator in Elst omdat jij een conflict hebt met jouw werk, partner of familie? Samen met de mediators uit ons netwerk kan jij het conflict oplossen en op een constructieve manier alles oplossen. Via ons kom je in contact met meerdere mediators uit jouw omgeving. Vul het contactformulier in en vraag eenvoudig en snel de prijzen van meerdere mediator uit jouw omgeving aan!

“Er zijn geen problemen, er zijn mensen”

Het wordt wel eens gekscherend gezegd. We willen alles in regels vangen en beheersbaar houden, maar in communicatie kan er van alles gebeuren en van alles mis gaan. De invloed van een conflict op betrokkenen is groot. Als standpunten verharden en er van een goede communicatie geen sprake meer is, gaat er veel kostbare energie door verloren. Het kan zijn dat jij tot het inzicht komt dat je dit niet wilt. Je wilt niet wachten tot de hakken nog verder in het zand staan en de rechter misschien wel voor jou de over de uitkomst van het conflict moet beslissen.


mediator Elst
mediation Elst
arbeidsconflict Elst

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Constructief en oplossingsgericht het conflict oplossen

Dan is het tijd om het probleem op te lossen. Liefst zo snel mogelijk. De sfeer wordt er niet beter op en dat maakt het zicht op een uitweg steeds slechter. Jij kunt jouw energie positief gaan inzetten door het conflict in Elst op een constructieve en oplossingsgerichte manier aan te gaan pakken.


Schakel een mediator uit Elst in als je:

 • vastgelopen bent in de communicatie
 • zorgvuldig met de zaken om wilt gaan
 • in een andere relatie tot elkaar wilt kunnen staan
 • op waardige wijze afscheid wilt nemen
 • elkaar niet wilt beschadigen


en als:

 • jij er echt uit wilt komen
 • op een positieve, actieve manier
 • zonder verliezers
 • zonder dat anderen voor jou beslissen;
 • jij het conflict op een creatieve manier wilt oplossen

Wat doet een mediator?

De grootste kwaliteit van mediators uit ons netwerk is mensen bewust maken van hun gevoelens, belangen, wensen en ideeën. Men zet in wat nodig is om te komen tot nieuwe mogelijkheden voor een gezamenlijke oplossing. Belangrijk hierbij is dat cliënten meer open kunnen zijn, waardoor hun kant van het verhaal compleet tot zijn recht kan komen. Met dit uitgangspunt kan de schade door een conflict voor de cliënt zoveel mogelijk beperkt worden; men kan hierbij denken aan financiële schade, schade aan de relatie of persoonlijk zeer. Door de kern van het probleem bloot te leggen voorkom je escalatie en kan een negatieve spiraal doorbroken worden. Hierdoor kan een opening ontstaan naar een toekomstgerichte, positieve benadering van elkaar.

Een mediator uit Elst wil graag een steentje bijdragen aan een betere communicatie in het algemeen en heeft naast haar idealisme ook een gezonde dosis realiteitsbesef. Als mediators in conflicten kunnen helpen een positieve impuls te geven, werkt dat in het groot door en zal dat uiteindelijk bijdragen aan een beter leefklimaat. Goed functionerende schakels maken tenslotte een beter geheel.

Wanneer is mediation zinvol?

Een mediator uit Elst kan je inschakelen bij conflicten in de zakelijke sfeer. Denk daarbij aan problemen rond claims en overeenkomsten, organisatieveranderingen of bij ziekteverzuim en re-integratie. Daarnaast kan je een mediator benaderen bij problemen in de privé sfeer zoals echtscheiding, regeling van omgang met kinderen, relatieconflicten en burenruzie.

Hoe kies je een mediator?

Mediation kan alleen nuttig zijn wanneer elke partij de motivatie heeft om samen het conflict op te lossen en beide participanten de bevoegdheid hebben en nemen om besluiten te maken. Alleen wanneer deze twee voorwaarden kunnen worden afgevinkt dan kan je een mediator uit de omgeving van Elst, toegespitst op het geschil, aanstellen tot mediator. Wanneer je na de offerteaanvraag de prijzen hebt vergeleken is het verstandig om jouw eigen gevoel per mediator te bekijken. Surf naar de website van de desbetreffende mediator en bekijk deze zorgvuldig. Bekijk eventueel of er ook reviews van eerdere klanten online aanwezig zijn. Tot slot raden wij aan om altijd in zee te gaan met een mediator die zich aangesloten heeft bij de Mediatorsfederatie Nederland. In de video krijg je via een grappige animatievideo een goede indruk van hoe mediators in de loop der tijd steeds belangrijker zijn geworden in onze samenleving.

Voordelen van mediation

Kenmerken voor mediation zijn: deskundige, onpartijdige en onafhankelijke begeleiding door een mediator uit Elst. Geen zoektocht naar een schuldige of een winnaar, maar een streven naar winst voor beiden, alleen al doordat de relatie hersteld of verbeterd wordt. Een vrijwillig proces waarbij partijen zich in de regel verplichten tot geheimhouding. Omdat afspraken pas bindend zijn wanneer ze zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, kunnen partijen zich veilig voelen om in de mediationsessies vrijuit hun mening te ventileren en deze ook bij te stellen. Een informele, flexibele procedure, op neutraal terrein, die vaak korter duurt dan een rechtzaak en dus goedkoper is. Creatieve oplossingen zijn mogelijk, mits de wet ze toestaat.

De keerzijde van mediation

Nadelen van mediation kunnen zijn: als de mediation niet leidt tot een vaststellingsovereenkomst en dus een werkbare oplossing, is er tijdsverlies opgetreden en zijn er kosten gemaakt. Mediation levert geen jurisprudentie op; zaken kunnen niet met elkaar worden vergeleken. Dus elke mediation is maatwerk. Er bestaat geen publieke controle op wat er in een mediation gebeurt; hetgeen de consequentie is van de vertrouwelijkheid.

Hoe ziet het proces eruit?

Vaak start het met een intakegesprek (meestal maximaal een uur), waarin wordt bekeken of het conflict geschikt is voor mediation. Dit voorkomt dat er verkeerde verwachtingen worden gewekt en er onnodig kosten worden gemaakt. Aan de hand van het intakegesprek worden de gemaakte afspraken over het mediationproces vastgelegd in een contract. De gekozen oplossing wordt beschreven in een vaststellingsovereenkomst.

Tijdens het mediation proces zullen juridische procedures gestopt moeten worden; als hierdoor bindende termijnen dreigen te vervallen moeten hierover eerst afspraken gemaakt worden.

De duur van de mediationgesprekken verschillen natuurlijk per mediator. Het is veelvoorkomend dat de gesprekken ongeveer 1,5 tot 2 uur duren per bijeenkomst. Het aantal bijeenkomsten is geheel afhankelijk van de inzet van partijen en de door hen gemaakte vorderingen. Bij een afwikkeling van een huwelijk ligt het gemiddelde rond 5 sessies. Het intakegesprek gaat vooraf aan de mediation en beslaat vaak maximaal 1 uur.

Wat kost een mediator?

Wij hebben deze website in het leven geroepen om de kosten van meerdere mediators uit de omgeving van Elst te vergelijken. Door het vergelijken van de uurtarieven krijg je een helder beeld van de prijzen die mediators uit jouw regio hanteren.

Het uurtarief van een mediator is gemiddeld rond de €100,- (excl. 21 % BTW) en wordt in principe gedeeld door partijen. In arbeidszaken wordt hier meestal van afgeweken, omdat de werkgever de kosten dan draagt. De mediator beschikt vaak over een eigen spreekruimte, maar als u elders wilt afspreken komen de aanvullende kosten voor uw rekening. Met de tijd voor voorbereiding en verslaglegging is rekening gehouden in het tarief van de mediator in Elst. Voor het opstellen van de vaststellingsovereenkomst wordt meestal ook het uurtarief gerekend.
mediator kosten

Gemiddelde uurtarieven per conflict

Soort mediation: Uurtarief:
Particuliere mediations: €125,- per uur(*)
Zakelijke mediations: €150,- per uur(*)
Team-mediations: €175,- per uur(*)

(*) – (dit wordt gedeeld door cliënten)

We willen nogmaals benadrukken dat je geen rechten kan ontlenen aan de prijzen op deze pagina. Het is slechts ter indicatie. Voor een exact uurtarief is het slim om ons contactformulier in te vullen. Je ontvangt de prijzen van de mediators uit de omgeving van Elst gratis en deze zijn geheel vrijblijvend.

In veel gevallen zit bij de tarieven inbegrepen: de kosten voor het intakegesprek, voorbereiding, verslaglegging en reiskosten tot 10 km (enkele reis).

In welke gevallen kan een mediator uit Elst uitkomst bieden?

Zoals we eerder al aangaven wordt een mediator tegenwoordig steeds vaker ingezet bij familiaire conflicten en scheidingen. Andere gevallen waarbij mediation een belangrijke rol kan spelen zijn: conflicten tussen bedrijven en particulieren over aankopen, werkverkeer, overlast door laden en lossen, vervuiling etc. Daarnaast kan er sprake zijn van problemen tussen particulieren en (semi-)overheid bijvoorbeeld bij problemen met de school en problemen tussen bewonersorganisaties en overheid of verhuurders. Ook in ziekenhuizen zal mediation een duidelijke rol kunnen spelen, zoals bij de behandeling van klachten of directe problemen tussen de arts en de patiënt.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Soorten conflictbemiddeling in Elst

Conflicten zijn er helaas altijd en overal. Het enige wat we eraan kunnen doen is de conflicten zo snel mogelijk uit de weg helpen en oplossen. Mediation is de sleutel naar deze oplossing. Een mediator treedt op als bemiddelaar tussen partijen die met elkaar in conflict zijn. Deze zorgt ervoor dat de partijen met elkaar in gesprek gaan, elkaars verhaal aanhoren en uiteindelijk komen tot een oplossing waar iedereen tevreden mee is. Heb je ruzie met een familielid? Dan is familie mediation wellicht de oplossing voor jouw probleem. Welke andere soorten conflictbemiddeling er zijn, lees je hier.

Business mediation

Niet alleen in je privéleven maar ook in het werkleven kun je in conflict raken. Zo kun je als medewerker een conflict hebben met je baas, met je collega of je kunt als ondernemer een conflict hebben met een andere partij waarmee je samenwerkt. Als je op een fijne manier tot een oplossing wil komen en wil zorgen dat jullie samenwerking standhoudt, is het inschakelen van een mediator een goed idee. Lees meer over arbeidsmediation.

Groepsmediation

Groepsbemiddeling is er voor allerlei soorten groepen. Deze vorm van mediation is onder andere geschikt voor meerdere bewoners die samen een conflict hebben, voor collega’s die niet fijn samenwerken of voor familieleden die in de vorm van familiemediation willen worden geholpen om tot een oplossing te komen voor hun probleem. Lees meer over familieconflicten.

Peer-mediation

Deze vorm van mediation is anders dan andere vormen. De bemiddelaar is in dit geval namelijk geen professional maar een gelijke. Deze vorm van mediation wordt vaak gebruikt op scholen wanneer leerlingen een conflict hebben met elkaar. Een andere leerling begeleidt het oplossen van de ruzie tussen twee andere leerlingen. Zo leren ze met elkaar hoe ze conflicten op een goede wijze moeten oplossen.


Team mediation

Het komt wel eens voor dat er op de werkvloer frictie ontstaat tijdens samenwerkingen. Soms speelt er een probleem tussen twee individuen, maar het komt ook weleens voor dat het een conflict is tussen een grotere groep. Het kan gaan om een team of zelfs om een afdeling. Meestal lossen de betrokkenen dit soort zaken zelf wel op, maar als dat niet lukt dan is er ook voor dit soort zaken mediation. Bij grote groepen worden er vaak zelfs meerdere mediators ingezet en als het hele afdelingen betreft dat gaat mediation vaak automatisch over in coaching.

Mediation bij bestuurszaken

Als burger kun je je tegenover een grote organisatie als de overheid nogal machteloos voelen. Mediation biedt dan een mooie uitkomst. Door een mediator in te schakelen kan de burger zijn of haar verhaal doen en deze voelt zich serieus genomen. De overheid kan door met mediation hun dienstverlening te vergroten voorkomen dat klachtenprocedures en bezwaarschriften te lang duren. Deze vorm van mediation kan bijvoorbeeld gebruikt worden als een burger vindt dat hij onterecht geen vergunning krijgt.

Bouwmediation

In de bouwsector ontstaan er veel geschillen waarbij de betrokken partijen liever geen rechters en advocaten betrekken. Bouwmediation leent zich perfect voor dit soort conflicten. Een mediator helpt namelijk bij het op gang brengen en afronden van onderhandelingen. De partijen komen op deze manier gezamenlijk tot een oplossing die voor hun beiden bevredigend is. Een win-win-situatie.


Relatie mediation

Wanneer je relatie niet op rolletjes loopt en jij en je partner continu discussies en irritaties hebben, is het moeilijk om hier samen uit te komen. Jullie verkeren in een soort vicieuze cirkel en de problemen worden steeds groter. Jullie twijfelen om uit elkaar te gaan. Jullie houden van elkaar, maar zijn het plezier in jullie relatie kwijt. Een mediator kan dan goed van pas komen. Deze kan jullie relatie een oppepper geven of er juist voor zorgen dat jullie er beiden achterstaat om zonder elkaar verder te gaan. Lees meer over scheidingsmediation.

Bemiddeling bij burenruzie

Soms is een goede buur ver te zoeken. Burenruzies ontstaan om allerlei redenen. Bijvoorbeeld wanneer er veel geluidsoverlast is, iemand zijn rommel niet opruimt of als iemand veel parkeerplekken bezet. Zit jij in zo’n situatie en kom je er onderling met je buurman of buurvrouw niet uit? Schakel dan een bemiddelaar in. Deze gaat met jullie om de tafel om te komen tot een oplossing waar jullie beiden achterstaan. Zo kun jullie beiden genieten van een fijne leefomgeving.

Incasso mediation

De reden van een incasso is dat er niet betaald wordt en de reden dat er niet betaald wordt is vaak dat er geen geld is. Het inzetten van een incassobureau levert daarom in de meeste gevallen alleen maar meer frustraties op. Heel hard schreeuwen en vechten is vaak niet de oplossing. Met mediation houd je de weg open om te zoeken naar oplossingen. Je kunt samen afspraken maken over wanneer en hoe er betaald wordt. Hierdoor kunnen beiden partijen zonder stress en op een fijne manier de zaak afhandelen.

Exit mediation

Als een werkgever en een werknemer een conflict hebben en in goed overleg hebben besloten om uit elkaar te gaan dan komt een exit mediation om de hoek kijken. Met deze mediation zorgen beide partijen er samen met een mediator voor dat ze hun arbeidsrelatie op een goede en fijne manier beëindigen.

Scheidingsmediator in Elst

Bij een echtscheiding kan je ervoor kiezen om advocaten in te schakelen. Dit is echter geen verplichting. Je kan ook een beroep doen op een gespecialiseerde echtscheidingsbemiddelaar. Wanneer je zonder meer een advocaat inschakelt en naar de rechter stapt is dat in veel gevallen een teken van onmacht. Je laat een ander beslissen en gaat voorbij aan jouw eigen mogelijkheden om oplossingen te zoeken.

De praktijk wijst uit dat mediator bij echtscheiding vruchten afwerpt. In het overgrote deel van de gevallen leidt bemiddeling veel sneller tot een bevredigende afhandeling van de scheiding. Ook zal het minder vaak voorkomen dat je achteraf ontevreden bent over de kwaliteit van de afspraken. Tenslotte draagt de werkwijze van de onafhankelijke mediator er toe bij dat jij zelf de regie houdt. Je houdt hoe dan ook het initiatief.

Beperk stress

Elke echtscheiding levert bijzonder veel stress op. Allerlei vragen komen op je af. Heb jij het gevoel niet te weten hoe je de scheiding het best aanpakt? Twijfel dan niet langer en vraag vrijblijvend de prijzen op van meerdere scheidingsmediators uit Elst. Met een mediator sta je er niet langer alleen voor.

Bereik meer, in minder tijd

Indien je voor echtscheidingsbemiddeling kiest, kom je snel tot resultaat. Je bent niet afhankelijk van het tempo dat de advocaat, de andere partij of de rechtbank jou oplegt. Je gaat onder leiding van de mediator uit Elst zelf aan de slag.

Bepaal zelf jouw scheidingsvoorwaarden

Binnen de mogelijkheden van de wet kan jij elke overeenkomst treffen die je wenst. Jouw specifieke situatie vormt het uitgangspunt. Jij zoekt naar oplossingen die het antwoord zijn op jouw specifieke wensen. Maar ook de wensen van de kinderen en grootouders worden niet vergeten.

Duidelijke afspraken

Een echtscheiding is op de eerste plaats zeer vervelend en emotioneel belastend. Toch kan je de schade beperken door met jouw voormalige partner goede afspraken te maken en de scheiding goed te regelen. Binnen een bemiddelingstraject leer jij zelf conflicten oplossen. En dat is hoe dan ook een winstpunt voor jullie beiden.

De echtscheidingsbemiddeling mondt uit in duidelijke afspraken tussen jou en jouw ex. Deze afspraken leg je vast in het zogenaamde “convenant”. Wat jij vastlegt en hoe jij het vastlegt, bepaalt je overigens samen. De scheidingsmediator uit Elst begeleidt en adviseert daarbij. Via echtscheidingsbemiddeling gebruik jij alle ruimte die de wet inmiddels biedt bij het praktisch vormgeven van de echtscheiding. In de uiteindelijke overeenkomst kunnen allerlei alternatieven worden opgenomen die via een gerechtelijke procedure meestal niet haalbaar zijn.

Wilt u meer weten over de uurtarieven en kosten die een scheidingsmediator uit Elst vraagt? Wacht niet langer om en vraag geheel vrijblijvend en kosteloos meerdere prijsoffertes aan via ons contactformulier.

Hoe werkt een scheidingsmediator uit Elst?

Wanneer jij kiest voor bemiddeling om de scheiding of de omgang te regelen ga je onder leiding van een neutrale en gespecialiseerde bemiddelaar aan tafel. In een serie gesprekken vertelt jij jouw verhaal en luister je naar het verhaal van jouw partner. Op deze manier besteed jij aandacht aan praktische zaken maar ook aan de gevoelskant van de echtscheiding. Soms is dat confronterend, soms levert het emotionele momenten op. Toch is het belangrijk deze momenten samen te beleven.
mediator scheiding Elst

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!


Inmiddels is in de praktijk aangetoond dat echtscheidingsmediation een uiterst effectieve methode is om de scheiding te regelen en om tot duurzame afspraken te komen. Inschakeling van een scheidingsmediator kan in veel gevallen onnodige emotionele stress en escalatie van conflicten voorkomen. Winst voor jou is dat tegenstellingen worden opgelost voordat standpunten verharden en slechts de weg naar de rechter nog open ligt. Dus stel niet langer uit maar vraag vandaag nog offertes op van de mediators uit Elst.

Scheiden is ook: Het beste voor de kinderen willen

Ondanks alle narigheid van een scheiding wil jij ongetwijfeld het beste voor jouw kinderen. Toch levert de echtscheiding situaties en spanningen op waarvan juist kinderen de dupe worden. In veel gevallen voelen kinderen zich schuldig of onbegrepen wanneer de ouders gaan scheiden. Het is dan ook zeer belangrijk de echtscheiding en de omgang snel en deskundig te regelen. Dat gaat veel verder dan de vraag “wie neemt deze week de kinderen”. Jij moet ook afspraken maken over school, uitgaan, vakanties, sport en eigenlijk alles wat in een kinderleven belangrijk is. Bij de regeling van de omgang is het ook nuttig de opgroeiende kinderen zelf mee te laten denken en beslissen.

Het allermooiste is wanneer jij de situatie met jouw kinderen zo goed heeft geregeld, dat je bij alle hoogtepunten uit het leven van jouw kinderen samen aanwezig kan zijn. Dit alles betekent dat jij er als ouder verstandig aan doet de deskundigheid van een mediator uit Elst in te roepen wanneer de omgang met de kinderen problemen geeft. Bemiddeling door een deskundige scheidingsmediator kan allerlei obstakels weg nemen.

Samen een ouderschapsplan opstellen

Scheidende ouders moeten een ouderschapsplan maken, ook als zij niet getrouwd zijn. In een ouderschapsplan staat hoe na scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdeeld worden, hoeveel tijd de kinderen bij ieder van de ouders zijn, en hoe de kosten zijn verdeeld. Maar ook bijvoorbeeld: opvoedingskwesties, afspraken over communicatie en het nemen van besluiten, omgangsvormen tussen de ouders, en over de rol (en introductie) van nieuwe partners.

De meeste ouders kunnen daarbij wel wat professionele hulp gebruiken: het is immers lastig om tot afspraken te komen als je in een emotionele rollercoaster zit. Ook willen juist in die situatie hun visies op wat goed is voor een kind nog wel eens drastisch verschillen.Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders goede begeleiding krijgen, maar ook dat ze goed worden voorbereid op de scheiding en dat er naar hun eigen verhaal wordt geluisterd.

Denk aan de kinderen

Er wordt steeds meer bekend over het effect dat een scheiding heeft op het welzijn van de kinderen. Een slecht begeleide scheiding met ouders die in gevecht blijven, kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben. Het is dus belangrijk dat de ouders – maar ook de kinderen – goed begeleid worden. Daarbij hoort dat ouders zich bewust worden van de loyaliteitsproblemen waar kinderen vrijwel altijd last van hebben. Ook is van belang dat kinderen de kans krijgen om hun hart te luchten (liefst zonder dat ouders daar bij zijn) en dat de ouders te horen krijgen hoe het werkelijk met hen gaat. Dat laatste kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld een vertrouwelijk gesprek met de scheidingsmediator uit Elst. Maar er zijn ook gespecialiseerde begeleidingstrajecten en kinddeskundigen op dit gebied. In ons netwerk zijn er verschillende passende mogelijkheden voor gerichte verwijzing.

Minderjarige kinderen? Ouderschapsplan verplicht!

Hebben jullie samen minderjarige kinderen, dan is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Dit geld als u beiden het gezag over de kinderen heeft. Als dit gezag voor de vader niet is aangevraagd, zal de moeder de zorg voor de kinderen dragen. Het is mogelijk om alsnog ouderlijk gezag aan te vragen voor de vader. Voorwaarde hiervoor is, dat de vader het kind erkend heeft bij de gemeente voor de geboorte.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Familieconflict in Elst?

Een ruzie binnen het gezin of familie kan invloed hebben op de hele familie. Laat de nare situatie achter u met hulp van de familie mediator. Ook als u denkt dat er geen uitweg meer is, blijkt dat de andere partij vaak toch bereid is het gesprek met u aan te gaan. Bent u bereid om (onder begeleiding) te praten met het familielid? Bent u bereid om te luisteren naar het verhaal van de ander? Zo ja, dan is de kans groot dat de ruzie opgelost kan worden met familie mediation. Vaak is de stap groot. Neem contact met een mediator uit ons netwerk op en dan zullen zij u helpen om de andere partij te benaderen. Daarmee is de eerste stap naar het einde van de ruzie gezet.
familie mediation

Conflicten komen in de beste families voor

‘Dat komt in de beste families voor.’ Dat spreekwoord kent u vast wel. Het geldt helaas ook voor conflicten. Bij een familieconflict gaat de mediator met de partijen in gesprek om alle kanten van het probleem te belichten. Hoe is het conflict ontstaan? Hoe was uw onderlinge relatie vroeger? Hoe is die nu? Wat zijn uw wensen hierin voor de toekomst? Als alle boosheid, verdriet en frustratie zijn geuit en iedereen zich gehoord voelt, kan er ruimte ontstaan om naar oplossingen te zoeken.

Werkwijze bij familieconflicten:

 • eerst het probleem van alle kanten belichten
 • kijken naar de geschiedenis van het conflict en de onderlinge relatie toen en nu
 • aangeven wat de wensen zijn voor de toekomst
 • alle negatieve emoties uiten, zodat er rust en ruimte kan ontstaan voor oplossingen
 • door te luisteren en dóór te vragen begeleidt de mediator u in dit proces

Voorbeelden waar een familie mediator kan helpen

Conflict tussen ouder en kind

Ouder en kind conflicten zijn vrij normaal en is in elke familie wel aanwezig. Een conflict kan de band met uw kind zelfs verbeteren als alles goed uitgepraat wordt. Nemen de conflicten steeds vaker plaats en verliest u de grip op een normale conversatie met uw kind? Dan kunt u een mediator overwegen. Net als bij een conflict tussen volwassenen kan de oorzaak bij beide partijen liggen. Onbewuste patronen blijven voortbestaan en verslechteren de relatie. Met mediation kunt u leren om elkaar te begrijpen, patronen te doorbreken, weer op een normale manier met elkaar om te gaan en om de sfeer in huis aanzienlijk te verbeteren. Een belangrijke factor om het mediationproces te doen slagen is dat zowel ouder en het kind eruit willen komen.

Erfenis

Het verliezen van een dierbare is een zeer emotioneel moment. Door verschillende omstandigheden kan het voor erfgenamen lastig zijn om de erfenis op een degelijke en rationele manier te verdelen. U kunt denken aan: de onderlinge verhoudingen zijn veranderd, oude conflicten steken de kop op, of de belangen verschillen teveel van elkaar. Omdat er niemand is die in een periode van rouw zit te wachten op hoogoplopende ruzies en slepende gerechtelijke procedures, is mediation een prachtig middel om de zaken op een prettige, effectieve en zorgeloze manier af te handelen.

Zorgconflict

Als ouders op latere leeftijd zorg nodig hebben, kunnen hier conflicten over ontstaan tussen de directe familieleden. Men kan het bijvoorbeeld niet eens zijn over de manier van zorg, hoe de zorg is verdeeld of over het wel/ niet inschakelen van een zorginstelling. Iedereen wil het beste voor zijn/ haar ouder maar verliezen daarbij vaak het standpunt of gevoelens van de ander uit het oog. Ook hier kan mediation een uitkomst bieden. Met mediation werkt u samen naar de beste oplossing toe.

Arbeidsmediation Elst?

Heb je op het werk in Elst een conflict en krijg je al een tijdje de indruk dat jullie daar samen niet meer uit gaan komen? In dat geval kan je gebruik maken van arbeidsmediation. Mediation is in de zakelijke wereld al heel wat jaren een bekend begrip en het is dan ook gebruikelijk om de hulp van een mediator te vragen. Je vraagt dan feitelijk om een derde, objectieve partij mee te kijken en duurzame oplossingen aan te dragen voor het arbeidsconflict.

Rol arbeidsmediator

Je schakelt een arbeidsmediator in met het doel om het geschil te beslechten. De mediator heeft daarbij een duidelijke, afgebakende rol.

arbeidsmediation Elst

Dat wil zeggen dat hij/zij luistert naar de standpunten van beide partijen en hierbij alle ter zake doende onderwerpen boven tafel probeert te krijgen. De belangrijkste bijdrage wordt meestal geleverd op het gebied van communicatie. Het begint met het aan het woord laten van beide partijen zodat zij ieder vanuit eigen perspectief hun verhaal kunnen doen. De mediator laat de partijen goed naar elkaar luisteren naar, om eventuele misverstanden over elkaars standpunten uit de wereld te helpen. De mediator neemt hierbij de rol aan van gespreksbegeleider waarmee hij/zij structuur (terug)brengt in het gesprek tussen de twee partijen.

Onpartijdig

Waarschijnlijk heb je het arbeidsconflict al uitgebreid met familie en vrienden uit Elst besproken of misschien heb je zelfs een aantal collega’s in vertrouwen genomen. Maar deze personen zullen in de regel niet geheel neutraal is en objectief tegenover de situatie staan. Het kan prettig zijn om iemand die inhoudelijk en emotioneel niet betrokken is te vragen om hulp bij geschilbeslechting. Op deze wijze kan arbeidsmediation oplossingen of oplossingsrichtingen bespreekbaar maken waar u en de werkgever zelf niet eerder aan toekwamen.

Wat zijn de voordelen van mediation bij een arbeidsconflict?

Voordelen voor werkgever en werknemer:

 • de partijen kunnen hun eigen visie op het conflict geven;
 • korte procedure met een acceptabele oplossing voor alle betrokkenen;
 • mediation kan (langdurige) ziekteverzuim voorkomen/ beperken.

Voordelen werkgever:

 • kostenbesparing;
 • waardering bij overige werknemers wanneer het arbeidsconflict goed is opgelost;
 • mogelijke verbeteringen van de onderlinge verhoudingen en het daardoor beter functioneren van de afdeling / organisatie.

Voordelen werknemer:

 • de mediator vormt geen onderdeel van de organisatie;
 • de onzekere periode kan worden afgesloten;
 • hij/ zij kan zich weer op de toekomst richten.

In 3 klikken prijsoffertes van mediators ontvangen!

Grote landelijke verenigingen van mediators in Nederland


vmn notaris mediator

vereniging mediators overheid

vereniging fas scheidingsmediator


nederlands instituut van psychologen

nederlandse vereniging van mediation advocaten

beroepsvereniging voor professionals in mediation

Een greep uit onze klantbeoordelingen:

Erg tevreden

Ik ben erg tevreden over de geleverde dienst. Het invullen van het contactformulier ging snel en makkelijk. Alle offertes binnen een dag ontvangen.


Bent u tevreden over onze offerteservice?

Name: Offerteservice

Description: Wij horen graag of onze offerteservice u heeft geholpen om een mediator uit te kiezen. Geef 1 tot 5 sterren om de dienst te beoordelen.

Laatste klantbeoordeling:

Vrienden opperden dat wij mediation eens moesten proberen om een familieconflict op te lossen. Via deze website snel meerdere prijsoffertes ontvangen om te vergelijken. Uiteindelijk een goede mediator gevonden, bedankt!

4.9 van 5 sterren (gebaseerd op 55 reviews)

Overall
4.9


Plaatsen in de gemeente Overbetuwe

Dorpen: Andelst · Driel · Elst · Hemmen · Herveld · Heteren · Oosterhout · Randwijk · Slijk-Ewijk · Valburg · Zetten
Website van de gemeente Overbetuwe
Omliggende gemeenten: Renkum, Arnhem, Lingewaard, Nijmegen, Beuningen, Neder-Betuwe en Wageningen